เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกออนไลน์

 
Welcome ! ยินดีต้อนรับสู่ งานบริหารกองทุน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด


สำนักงาน ก.ส.ค.จัดการประชุมหารือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม


สำนักงาน ก.ส.ค. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 8/2559


วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ


สำนักงาน ก.ส.ค. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 8/2559 (รอบที่ 2/2560)


กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจัดการประชุมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน


ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยสามารถศึกษา ดูรายละเอียดการเสนอโครงการได้ตามเอกสารแนบ

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ภายในสถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 142 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2558

ประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดหาระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2558

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ตัด ตกแต่งหญ้า ต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ ภายในสถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2558


 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม