เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกออนไลน์

 
Welcome ! ยินดีต้อนรับสู่ งานบริหารกองทุน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด


สำนักงาน ก.ส.ค.จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2559


สำนักงาน ก.ส.ค.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2559


สำนักงาน ก.ส.ค.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2559


สำนักงาน ก.ส.ค.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2559


สำนักงาน ก.ส.ค.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2559


สำนักงาน ก.ส.ค.จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบงานบริหารกองทุนแบบเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม" ให้แก่พนักงานกองทุนฯ ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 2

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ภายในสถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 142 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2558

ประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดหาระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2558

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ตัด ตกแต่งหญ้า ต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ ภายในสถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2558


 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม